Sıkça Sorulan Sorular

Yanıt: Hayvanın patojenle enfekte olduğu anlamına gelir. Antikor pozitifliği daha önce enfekte olmaktan kaynaklanabilir. Antijen pozitifliği akut (hastalığın ilk başlarını, şiddetli ve ağır seyrettiği dönem) enfeksiyonu gösterir.
Yanıt: Antikor pozitifliği (aşılama yapılmadıysa) hayvanın hastalık etkenine antikor geliştirecek zaman süreci boyunca (en az 2 ile 4 hafta boyunca ) maruz kaldığı anlamına gelir. Bununla birlikte hayvan enfekte olabileceği gibi enfekte olmamış ta olabilir. Etkilenilen hastalığın türü, sürüdeki yayılım oranı, işletme içi gözlemler ve işletme stratejisi değerlendirmede rol oynar. Antikor pozitif verimi düşük hayvanları sürüden ivedilikle uzaklaştırmak , toleransı yüksek hayvanları kontrol ve gözlem altında tutarak herhangi bir olumsuzluk veya verim düşüklüğünde vakit kaybetmeden sürüden çıkarmak, izlenecek basit bir yöntem olabilir.
Yanıt: Hastalıklardan ari işletmeler ile, SığırTüberküloz ve Brusella hastalıkları yönünden sürüleri ari olan işletmeler kastedilmektedir. Ari işletmeler diğer işletmelerden farklı olarak fazladan destek alırlar. Ari işletme olma şartları yönetmelik ile belirlenmiştir. Sürülerin Sığır Tüberküloz ve Brusella hastalıklarından ari olmasının yanı sıra, koruyucu tedbirleri alacak bir dizi kalite kontrol programını içerir.
Yanıt: İnterferonlar, sitokinler olarak bilinen glikoprotein ailesinin içinde yer alan doğal proteinlerdir. Bakteri, virüs, parazit ve tümör hücrelerine karşı cevap olarak immün sistem hücreleri tarafından oluşturulur. İnterferon Çeşitleri; İFN-α (Akyuvarların ürettiği), İFN-β (Vücudun diğer hücrelerince üretilen), İFN-Ƴ (T lenfositlerce üretilen), İFN-Ʈ (Trophoblast hücrelerince üretilen). İFN-GAMMA (IFN- Ƴ) Antijenlerin uyarısı ile T lenfositlerinden salgılanır. Viral, bazi bakteriler ve protozoal enfeksiyonlara karşı doğal ve kazanılmış bağışıklık için kritik olan bir sitokindir. İFN-Ƴ salınım testlerinin (IGRA) başında Tüberküloz IFN-Ƴ ELISA testi gelmektedir. Enfeksiyon sırasında Hücresel İmmun yanıt (CMI), humoral immun (Antikor) yanıta göre daha erken oluşmaktadır dolayısıyla, CMI tepkisine dayalı tanı testleri tüberkülozun tespitinde de önemli ilgi çekmektedir. Bu testin çalışma prensibi kısaca; Mikobakteriyel antijenlerin T hücrelerine sunumu, 16-24 saat içerisinde IFN- Ƴ üretimi ve IFN- Ƴ üretiminin in-vitro olarak ELISA yöntemi ile ölçümü esasına dayanır.
Yanıt: Latent; Türkçeye, gizli olarak var olan, belirti göstermeyen anlamında çevrilebilir. Sadece birkaç virüs ailesinin yukarıdaki tanımda belirtilen gizli olarak var olma ve belirti göstermeme yeteneğine sahip olduğu bilinmektedir. Bunların en başında, doğal konakçılarında önemli patojenleri barındıran herpesvirüsler gelir. Gizli olarak var olmak herpesvirüslerin tanımlayıcı bir özelliğidir ve bilinen bütün herpesvirüs enfeksiyonları enfekte olmuş kişilerde bu özelliğini gösterir. Bu yeteneğin tanımlandığı diğer önemli virüs ailesi retrovirüslerdir. Bovine Herpes Virüs-1 adı verilen herpesvirüsün sebep olduğu IBR (Infectious Bovine Rhinotracheitis) hastalığı sığırlarda şiddetli klinik bulgulara sebep olabilecek birincil bir enfeksiyon meydana getirir. Gizli (Latent) enfeksiyon, virüs enfekte bir hayvanın (hastalığa neden olmasa veya yaymasa dahi) hayatta kaldığı sürece taşıyıcı olma durumunu ifade eder. Birincil enfeksiyon geçirmiş olan tüm hayvanların gizli (Latent) enfekte olduğu düşünülmektedir. Gizli (Latent) enfeksiyonların yeniden aktif hale gelmesi, sürüdeki saf sığırlarda yeni birincil enfeksiyonlar oluşturmak için bir virüs kaynağı sağlar. İkincil enfeksiyon geçiren hayvanlar (Latent enfeksiyonun yeniden aktif hale gelmesi veya dışarıdan alınan bir virüsten dolayı) genellikle sınırlı klinik bulgular gösterir veya hiç klinik bulgu göstermez.
Yanıt: Persiste enfeksiyon, Türkçe anlamı olarak kalıcı, sürekli enfeksiyonu ifade eder. BVDV üreme performansındaki düşüş nedeni ile sığır endüstrisinde önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Virüsün erken gebelikte plasentaya geçme kabiliyeti, kalıcı (Persiste) olarak enfekte olmuş (PI) buzağıların doğmasına neden olabilir. PI buzağılarının oluşması için risk süresinin yaklaşık olarak hamileliğin 40 ila 150 günü arasında olduğu düşünülmektedir. Bu buzağılar yaşamları boyunca büyük miktarlarda virüs yayma yeteneğine sahiptirler ve BVDV için birincil rezervuar olarak kabul edilirler. PI buzağıları genellikle erken ölmeye mahkumdur. Çoğu, BVD virüsünün kendisinden veya hayvana giren ikincil bir virüs veya bakteri nedeniyle 7 ila 14 aylık arasında ölür. Bu taşıyıcılar genellikle 2 yaşından önce ölme eğiliminde olsalar da hayatta kalabilen düveler sürekli olarak enfekte olmuş buzağılar doğurur. Viral enfeksiyonların doğası nedeniyle, hayvanı tamamen iyileştirmek için herhangi bir tedavi yoktur. Dünyanın birçok ülkesinde kullanılan tüm kontrol programları, esas olarak PI hayvanlarının saptanmasına ve ortadan kaldırılmasına yöneliktir.
Yanıt: Tüberküloz İnterferon Gamma ELISA testi, tam kanda antijen uyarılmasına cevap verebilecek oranda sağlıklı ve canlı lenfositlerin mevcut olması temeline dayanır. Bu nedenle kanın hızlıca teşhis laboratuvarına ulaştırılması ve sıcaklık koşulları hayati önem taşımaktadır. Aynı zamanda lityum heparinli kan alma tüpleri (Yeşil kapaklı kan alma tüpü) ile kanın alınması da gerekmektedir. Araştırmalar, lenfositlerin sağlıklı ve canlı muhafazası ve antijen uyarılmasına cevap verebilmeleri için, laboratuvara en uygun ulaştırma zaman aralığının 4 ila 24 saat ve taşıma sıcaklığının ise 18 ila 22°C olması gerektiğini göstermiştir.