Hayvan Hastalıkları Rehberi

Buzağı Difterisi

 

Buzağı difterisinin iki biçimi vardır. En sık görülen formu, 3 aylık danalarda akut oral (ağız)  enfeksiyonuna yol açar. İkinci form genellikle yaşlı sığırları etkiler. İki formun sebebi de Fusobakterium necrophorum adlı bakteridir, ayrıca yaşlı sığırlarda ayak ve karaciğer apselerine neden olur.

Klinik bulgular

Oral form:

Oral formun ilk bulgusu şişmiş yanaktır.

Ağız içinde pis kokulu ülserasyon görülür.

Buzağı bununla birlikte haraketli ve canlıdır, ateş yoktur.

 

Tedavi edilmezse ortaya çıkabilecek belirtiler:

Yüksek ateş       

Öksürük

Depresyon ve iştah kaybı

Nefes almada zorluk, çiğneme ve yutma

Şişmiş boğaz

Dil damak ve yanak içinde derin ülserler

Pnömoni

Hijyenin kötü olduğu bir işletmede birkaç enfekte buzağı salgınlara neden olabilir.

 

Gırtlak formu:

Sulu ve ağrılı bir öksürük

Yüksek ateş

Depresyon ve iştahsızlık         

Nefes almada zorluk, çiğneme ve yutma

Pnömoni

 

Teşhis:

Buzağı difterisinin teşhisi genellikle klinik bulgulara dayanmaktadır.

BVDV ve yabancı cisim gibi sorunlarla karıştırmamak için veteriner tarafından ayrıntılı ağız muayenesi gerekir.

Bakteriyolojik teşhis kullanılabilir.

 

Tedavi:

Erken dönemde tedavi çok daha etkilidir.

Enfekte hayvanların sürüden tecrit edilmesi gerekir.

Antibiyotikler ve ağrı kesiciler çoğu durumda etkili olur.

Gırtlak formu tedaviye çok daha fazla dirençlidir.

 

Önleme:

Fusobakterium necrophorum hayvan bağırsaklarının ve çevrenin normal bir sakinidir. Hijyen olmayan koşullarda enfeksiyon, besleme olukları ve kirli süt kovaları ile yayılabilir. Bu hastalığın oluşumu için etkenlerden bazıları; ağız mukozasında sıyrıklar (örneğin molar dişleri çıkanlar gibi), kötü beslenme ve genç buzağılarda mevcut diğer hastalıkların varlığı sayılabilir.

Hayvanlar birbirine yakın ve kapalı alanda ise dezenfeksiyon ve temizliğe dikkat edilmeli, beslenmeleri desteklenmelidir. Genç buzağıları hastalığın erken aşamalarında tespit etmek için günlük muayene yapılmalıdır.


Hastalık kategorisi: Genç hayvan , Solunum , Cilt, Ayak ve Göz
Hastalığın görüldüğü ırklar: Sığır