Hayvan Hastalıkları Rehberi

Campylobacter fetüs (Vibriosis)

 

Vibirosis ineklerin İnfertilite ve düşüklere sebep olan, bulaşıcı zührevi bir hastalığıdır.

 

Campylobacter fetüs enfeksiyonunun (Vibriosis) sebebi:

Vibriosis’e  Campylobacter fetüs adlı bir bakteri neden olur. Enfekte boğalar tarafından eşleştikleri düve ve ineklere bulaştırılır.

Boğalar enefekte olduktan sonra artık asemptomatik taşıyıcı olarak kalacaktır. Cinsel olmayan yoldan Campylobakteriosis’in bulaşması olası değildir.

Hastalık, bağışıklığa sahip olmayan düve ve inekler arasında hızla yayılır ve gebelik oranlarında % 40 düşüş olabilir. Bağışıklık geliştikçe, hastalık oranı düşecektir fakat enfeksiyonun ilk yılında bağışıklık düşüktür ve hastalık sıklıkla kendini gösterir. Gebelik oranları kronik olarak enfekte sürülerde % 65 ila % 75 arasında etkilenir, en ağır etki sürüye yeni katılacak düvelerde görülür. Düve enfekte bir boğa ile çiftleştikten sonra, rahim içerisindeki bir enfeksiyon sonucu kısırlık meydana gelir. Bu enfeksiyon döllenmiş yumurtanın implantasyonunu önleyebilir veya daha yaygın olarak rahim içinde gelişen embriyonun kaybına neden olur. Hayvan sıkça, uzun süreli ve düzensiz döngüleri ile östrus gösterir. Bu sırada, hastalığa karşı normal bağışıklık gelişmiş olabilir ve yeni bir çiftleşme döllenme ile sonuçlanabilir. Bazı durumlarda hastalık kalıcı kısırılık ile de sonuçlanabilir.

 

Belirtiler

Vibriosis enfeksiyonunun tanımlanması klinik belirtilerin olmaması yüzünden zordur.

Hastalık, sinsice ve sıklıkla sürülerde tanımlanamayan, üretim kayıplarına neden olur.

Abort (düşük)

Kötü gebelik oranı

Uzun buzağılama aralığı

Rahim enfeksiyonu

Hastalığın varlığından şüphe edilmesi için yeterli işaretlerdir. Boğalar enfeksiyon varlığı için test edilebilir.

 

Tedavi

Mümkün ise enfekte sürülerde tüm damızlık hayvanların, hastalığı elimine etmek için aşılanması gerekir. Aşılama ve tedavi ile hastalık sürüde etkisini yavaş yavaş yitirebilir ama boğa ile iletimin (aşılamanın)  önüne geçilmesi gerekir. Doğal bağışıklık sürüden hastalığı elemine etse de yeni düveler risk altında olacaktır.

 

Korunma

 

Boğalar hastalığa karşı yılda bir kere aşılanabilir.  Aşılar inekler için de kullanılabilir ve enfeksiyona karşı oldukça kuvvetli bağışıklık sağlar fakat aşılama her ülkede mümkün değildir Biyogüvenlik ve boğa satın alırken tarama testi yapmak enfeksiyonu belirlemede yardımcı olur. Bir boğa satın alınacaksa en akıllıcası genç bir boğa almaktır. Eğer olgun bir boğa satın alınacaksa önceden antibiyotik ile tedavi edilmelidir. İlk etapta az sayıda inek çiftleştirilerek gebelik oranının gözlenmesi faydalı olacaktır


Hastalık kategorisi: Üreme
Hastalığın görüldüğü ırklar: Sığır , Koyun-Keçi