Sekans Lab Blog

Sığır Tüberkülozu ve IFN-Ƴ Testi

Kategori: Tüberküloz Testi

Tüberküloz

 

Mycobacterium Bovis’in neden olduğu sığır tüberkülozu, immun sistemin erken hücresel yanıtı ve ardından geç hümoral yanıtı (Ab) ile karakterize edilir.

Aşağıdaki şekil sığır tüberkülozu enfeksiyonunda ilk önce interferon gamma (IFN-Ƴ) yanıtının, ardından pozitif tüberkülin deri testi ve daha sonra spesifik antikor yanıtının geliştiğini göstermektedir.

Sığırlardaki enfeksiyon tablosunun oluşunun gerçek zamanı bilinmemekle birlikte, enfeksiyonun gelişmesi patojen (dozu...) ve konakçı (İmmun yeterlilik) gibi faktörlere bağlıdır. İnsan tüberkülozunda enfeksiyon tablosunun oluşumu, (enfeksiyon ve klinik belirtiler ) birkaç haftadan ömür boyuna dek değişebileceği söylenmektedir (Shelley G. Rhodes, Member of the TB Research Group and IFN-γ Test Consultant, Animal Health and Veterinary Laboratories Agency, UK).

Şekil 1: Tüberkülozun İmmunolojisi (Pollock & Neill, 2002)

Şekil 1, Sığır tüberkülozunda hücresel immun yanıtının (IFN-Ƴ), enfekte hayvanların tespitinde ne kadar duyarlı bir metot olduğunu göstermektedir.

TB IFN-Ƴ testi, PPD deri testine göre (6-9 hafta) daha erken (1-3 hafta) dönemde ve düşük dozdaki bakteri ile enfeksiyonda teşhis edebilmektedir.

Bu test sisteminde tam kan, tüberkülin antijenleri ile (Bovine ve Avian PPD) 16-24 saat arasında inkübe edilir. Daha sonra plazma toplanarak, IFN-Ƴ miktarı ölçümü için,Bovine IFN-Ƴ-ELISA testine tabi tutulur. Test Bovine ve Avian PPD ile uyarımı takiben üretilen IFN-Ƴ miktarının karşılaştırılması temeline dayanır.

Standardizasyon ve kalite kontrol amacıyla IFN-Ƴ testi deri altı tüberkülin testi ile karşılaştırıldığında, hayvanları PPD gibi mikobakteriyel antijenler ile duyarlı hale getirmeden, kolaylıkla in vitro olarak tekrar edilebilir ve kullanılabilir.

Test için Lityum Heparinli kan tüpü (yeşil kapaklı kan alma tüpü) ile toplanan kan örneklerinin, 18⁰-22⁰ derecede muhafaza edilerek, hızlıca 4-18 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılması gerekmektedir.

HASTALIKLARLA İLGİLİ DETEAYLI BİLGİYE BURDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.