Beslenme Sağlık Ve Biyokimya

BAKIR (CU)

 

 

Bakır iyi bir gelişim ve antioksidan enzim üretiminin yanı sıra, antikorlar ve beyaz kan hücrelerinin oluşumu da dâhil olmak üzere, immün sistemin muhafazası için gereklidir. Bakır eksikliği olan sığırlar enfeksiyonlara daha duyarlıdır ve aşılamaya yeterince iyi yanıt vermezler. Buna ek olarak parazit mücadelesinde de düşük başarı gösterirler.

Araştırmalara göre, beslenmesinde yeterli bakır olan sığırlar, enfeksiyonlara karşı daha az duyarlı olma eğilimindedir ve hastalık meydana geldiğinde enfeksiyonlar daha az şiddetli seyretmektedir.

Spesifik olmayan bağışıklık,

Spesifik olmayan bağışıklık, herhangi bir aşılama veya önceden maruz kalma olmasa bile mikroorganizmalara karşı gelişen doğal bağışıklık fonksiyonudur.

Solunum cilt ve mukoza dokuları gastrointestinal ve üreme yolları, spesifik olmayan bir fiziksel bariyer olarak mikroorganizmalara karşı hareket ederler. Bakır (Çinko ilave olarak), bu epitelyal dokuların korunmasında önemli bir rol oynar. Fagosit hücreler bakteri ve toksinleri sindiren ve yok eden spesifik olmayan bağışıklık bileşenleridir.

Bakır eksikliğinin fagositik hücrelerin çeşitli türleri üzerinde derin bir etkisi vardır. Dolaşımdaki fagositik hücrelerin sayısını azaltır, kalanlarında işleyişini bozar. Bakır ayrıca (Çinko, selenyum, manganez ve vitamin E gibi) antioksidan aktivitelerde yer alır ve serbest radikallerin neden olduğu hasardan, hücre zarlarını korur.

Serbest radikaller elektriksel dengesiz moleküllerdir ve sağlıklı vücut dokularına saldırabilirler. Serbest radikaller vücudun bağışıklık tepkilerinin doğal bir yan ürünüdür. Uygulanan ilaçlar, kimyasallar, koruyucu maddeler ve solunan kirli hava serbest radikalleri oluşturabilir. Antioksidanlar serbest radikaller vücuda zarar vermeden önce etkilerini nötralize ederler. Enfeksiyon, yaralanma veya herhangi bir stres durumunda antioksidan ihtiyacı artamaya başlar. Yetersiz antioksidan aktivesi durumunda ; düşük stres toleransı, daha sık enfeksiyona yakalanma ve yaraların geç iyileşmesi gibi semptomlar görülür.

Kazanılmış bağışıklık,

Bakır eksikliği, genel olarak, aşılama veya doğal olarak maruz kalma sonucunda elde edilmiş tepkinin etkinliğini de azaltır. Antikor üretimi bakır yoksun hayvanlarda önemli ölçüde azalır. Bu nedenle, bakır sığırlarda aşılama programlarının başarısı için beslenmenin gerekli bir bileşendir. Buzağılarda eksikliğin klinik belirtilerini görülmese de bağışıklığı etkileyecek seviyelerde düşük olabilir.

Pasif bağışıklık,

Yeni doğmuş hayvanların bağışıklık tepkisi yeteneği hemen gelişmemektedir. Bu nedenle, buzağının bağışıklık koruması anneye bağlıdır. Buzağı kolostrum aracılığıyla anneden antikorlar alır ve böylece pasif bağışıklık olarak bilinen koruyuculuğu kazanır.

Gebe ineklerin beslenmesinin yeterli miktarda bakır içermesi, doğan buzağıların bağışıklığı için de önemlidir. Araştırmalar gebeliğin son 3 aylık döneminde, anneden yavruya önemli bir bakır aktarımını göstermiştir.(İnekler buzağılamadan önce karaciğerlerinde bakır depolar, buzağılama zamanında bu durum en üst noktaya çıkar.) Yeni doğan buzağılar doğum öncesi aldıkları bakıra çok bağımlıdır zira süt kötü bir bakır kaynağıdır. Buzağılar yaşamın ilk aylarında yüksek bakır ihtiyacı duyarlar. Bakır eksikliği olan ineklerin doğan buzağılarında ölüm, büyüme ve gelişme kayıpları yaşanabilir.

 

Bakır eksikliğinde aşağıdaki belirtiler görülür:

Kaba,  kırmızıya çalan post,

Göz çevresinde pigment kaybı,

Kışlık postu yavaş dökme.

Gebelik oranlarının azalması

Ayak problemlerinde artış.

 

Düşük toprak bakır düzeyleri, toprakta antagonist minerallerin yüksek konsantrasyonları, meralarda kanatlı hayvan altlığı kullanımı gibi gübreleme uygulamaları yemlerin bakır düzeyini etkileyebilir.

Beslenme Sağlık Ve Biyokimya