Yükleniyor...
Sekans Lab

Lütfen Bekleyiniz

menu

Numune Gönderim Rehberi

AnasayfaNumune Gönderim Rehberi
Anasayfa Numune Alım Ve Gönderi İçin Açıklama Ve Basit Yönergeler
Hastalık Analiz Rehberi Numune Transfer Rehberi

-BİLGİ VE DANIŞMANLIK AMAÇLIDIR-

 

Sığır Tüberkülozu (BTB)

 • IFN- Gamma ELISA Testi: Lityum Heparinli Kan (Yeşil kapaklı) 
 • ELISA – Antikor: Kan Serumu 
 • PCR ve Dizi Analizi: EDTA’lı Kan, Doku materyali (Akciğer, …),Nazal Swap

Paratüberküloz 

 • ELISA - Antikor Testi: Kan serumu
 • Kültür, PCR Testi ve Dizi Analizi: EDTA’lı kan, Dışkı, Doku örneği (bağırsak, …)

Bruselloz                                               

 • ELISA, Serum Aglütinasyon Testi (SAT), Rose Bengal Testi: Kan serumu
 • Kültür, PCR ve Dizi Analizi: Abort Materyali (fetüs, mide içeriği,plasenta, …), Genital swabı

BVD-MD                                                 

 • ELISA – Antijen Testi: EDTA’LI Kan 
 • ELISA – Antikor Testi: Kan Serumu
 • RT-PCR ve Dizi Analizi: EDTA’LI Kan, Nazal ve Vaginal swap, Abort Materyali (Akciğer, Dalak, Bağırsak,…)

Border Disease (BD)                          

 • ELISA – Antikor Testi: Kan Serumu
 • RT-PCR ve Dizi Analizi: EDTA’LI Kan, Nazal ve Vaginal swap, Doku Materyali (Akciğer, Dalak, Bağırsak,...)             

IBR/IPV (BoHV-1)                                

 • ELISA – Antikor (gB, gE) Testi (Aşı veya doğal enfeksiyon tayini): Kan serumu
 • PCR ve Dizi Analizi: EDTA’lı Kan, Burun, Göz ve Vaginal Swap, Sperma, Doku ve Abort Materyali (Akciğer, Karaciğer, Dalak,...)                                        

Enzootik Sığır Löykozu (EBL)         

 • ELISA – Antikor Testi: Kan Serumu, Süt
 • PCR ve Dizi Analizi: EDTA’lı Kan, Lenf Yumrusu  

Mavi Dil Virusu (BTV)                         

 • ELISA – Antikor: Kan Serumu 
 • ELISA – Antijen: EDTA’lı Kan
 • RT-PCR, Real Time RT-PCR, Dizi Analizi ve Serotip Tayini: EDTA’lı Kan, Doku Materyali

BoHV-4                                                   

 • ELISA – Antikor: Kan Serumu
 • PCR ve Dizi Analizi: EDTA’lı Kan, Nazal, Göz ve Vaginal Swap, Abort ve Doku Materyali ( Fetüs, Akciğer, Beyin, Karaciğer,…)

Coryza Gangrenosa Bovum (MCF)

 • PCR ve Dizi Analizi: EDTA’lı Kan, Konjuktival Swap ya da Göz Swabı ve Mukoza lezyonları

Leptospiroz                                         

 • ELISA – Antikor: Kan Serumu 
 • PCR ve Dizi Analizi: EDTA’lı Kan, İdrar,  Abort Materyali ( Böbrek, … )

Küçük Ruminant Vebası (PPRV)

 • ELISA – Antikor: Kan Serumu
 • RT-PCR, Real Time RT-PCR ve Dizi Analizi: EDTA’lı Kan, Doku Materyali (Akciğer, Lenf Yumrusu, Karaciğer, … )

Sığır Rota ve Corona Virusu                                              

 • RT-PCR ve Dizi Analizi: EDTA’lı Kan, Bağırsak, Gaita, …

Koyun-Keçi Çiçeği (SSPV-GTPV) ve Sığırların Lumpy Skin Hastalığı (LSD)             

 • PCR ve Dizi Analizi: EDTA’lı Kan, Nodül ve Deri lezyonları

Sığır Parainfluenza 3 (PI3)                                                

 • RT-PCR ve Dizi Analizi: EDTA’lı Kan, Nazal swap, Doku materyali (Akciğer, Lenf yumrusu, … )

Sığır Respiratory Syncytial Virus (BRSV)                     

 • RT-PCR ve Dizi Analizi: EDTA’lı Kan, Nazal swap, Doku materyali (Akciğer, Lenf yumrusu, … )

Schmallenberg Virusu

 • ELISA-Antikor: Kan Serumu
 • Real time RT-PCR ve Dizi Analizi: EDTA'lı Kan, Abort Organları, Placenta, Amniotik Sıvı, Dışkı

Pasturella Multocida                                                           

 • Kültür, PCR ve Dizi Analizi: EDTA’lı Kan, Nazal wap, Doku Materyali (Akciğer)

Manheimia Hemolytica                                                      

 • Kültür, PCR ve Dizi Analizi: EDTA’lı Kan, Nazal ve Vaginal wap, Doku Materyali (Akciğer)

Salmonella                                                                             

 • PCR ve Dizi Analizi: EDTA’lı Kan, Vaginal ve Rektal Swap, Abort Materyali

Mycoplasma

 • PCR ve Dizi Analizi: EDTA’lı Kan, Nazal ve Rektal Swap, Doku materyali (Bağırsak, Akciğer), Süt

Coxiella burnetii (Q Fever)

 • ELISA - Antikor: Kan Serumu
 • PCR ve Dizi Analizi: EDTA’lı Kan, Vaginal Swap, Abort Materyali 

Chlamydophila abortus

 • ELISA - Antikor: Kan Serumu
 • PCR ve Dizi Analizi: EDTA’lı Kan, Vaginal Swap, Abort Materyali 

Campylobacter fetüs

 • PCR ve Dizi Analizi: EDTA’lı Kan, Vaginal Swap, Abort Materyali 

Toksoplasmosis

 • ELISA - Antikor: Kan Serumu
 • PCR ve Dizi Analizi: EDTA’lı Kan

Listerios

 • PCR ve Dizi Analizi: EDTA’lı Kan

-BİLGİ VE DANIŞMANLIK AMAÇLIDIR-

 

Vakumlu Kan Tüpleri;

 

 

 • Sarı/kırmızı kapaklı jelli serum tüpleri

- Tüpler pıhtılaşmayı aktive eden mikronize silika tanecikleri ve alt tarafı engelleyici jel ile kaplıdır.

- Numune alındıktan sonra en az bir buçuk saat süre ile oda sıcaklığında pıhtılaşması beklenmelidir.

- Çıkan serum steril bir tüpe aktarılabilir yada soğuk zincirde laboratuvara gönderilebilir.

- Serum; serolojik testlerde, klinik kimya testlerinde, hormonların tayininde ve immünohematolojide kullanılır.

 

 • Yeşil kapaklı Lityum Heparinli kan alma tüpü

Tüp duvarının iç tarafı lityum heparin ile kaplıdır. Tüplere kan alındıktan sonra yavaşça bir kaç defa ters çevrilmelidir.

Sığır Tüberkülozu IFN-ɣ (İnterferon gama) ELISA testi için lityum heparinli kan alma tüpleri kullanılmaktadır.

Alınan numuneler 15ᵒC-20ᵒC derecede muhafaza edilip, 24 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.

 

 • Mor kapaklı EDTA Tüpleri

Tüp duvarının iç tarafı, EDTA ile kaplıdır. Tüplere kan alındıktan sonra yavaşça bir kaç defa ters çevrilmelidir.

EDTA tüpleri moleküler tanılarda, hematolojide tam kan testi ve kan froti testlerinde kullanılır.

 

 • Gri kapaklı Glikoz tüpleri

Tüp duvarının iç tarafı, sodyum florid ile kaplıdır. Tüplere kan alındıktan sonra yavaşça bir kaç defa ters çevrilmelidir.

Glikoz tüpleri 48 saat süreyle kan şekerinin analizi için uygundur.

 

Dikkat

Hematoloji, Seroloji ve Moleküler Mikrobiyoloji için tasarlanmış vakumlu kan alma tüpleri mikrobiyolojik incelemeler için uygun değildir.

Mikrobiyolojik incelemeler için özel üretilmiş kan kültürü şişeleri bulunmaktadır (kan kültürü şişeleri serumun inhibitör etkisini kısa sürede en aza indirmek ve mevcut bakterilerin üremesine izin vermek için tasarlanmıştır). Kan örnekleri alınırken deriden kontaminasyon olmamasına dikkat edilmelidir. Kan şırınga ile alındıktan sonra vakit kaybetmeden kan kültürü steril şişesi içine enjekte edilmelidir.

Büyük memelilerden çoğunlukla kan almak için jugular damar ya da kuyruk damarı seçilir, brakial damarlar ve meme damarları da kullanılmaktadır.

 

Taşıma Besiyerleri

 

Bakteriyolojik Kültür Amaçlı 

Aerobik kültür için Stuart taşıma besiyeri gibi taşıma ortamı kullanılmalıdır. Swaplar +4°C de muhafaza edilip soğuk zincirde taşınmalıdır.

 

  Stuart taşıma besiyeri

 

Anaerobik kültür için özel anaerobik taşıma swapları kullanılmalıdır (örneğin bu swaplar ile bağırsaktan veya dışkıdan clostridium kültürü için numune alma en doğru şeçenektir).

Hem aerobik hem de anaerobik kültür gerekiyorsa bu swaplar iyi bir alternatiftir. Anaerobik kültür için numuneler soğutulmadan sevk edilmelidir. 

 

Anaerobik taşıma besiyeri (Aynı zamanda şırınga ile toplanan sıvı örnekleri için de kullanılabilir)

 

İshal vakalarında numune 24 saat içinde laboratuvara gönderilebiliyorsa taşıma ortamı gerekmez. Gecikme fazla olacaksa numunenin Carry Blair taşıma besiyeri ile gönderilmesi gerekir. Numunenin soğutulması gerekli değildir.

 

  Carry Blair taşıma besiyeri

 

Cilt-kazıntı numuneleri koruyucu bir kap veya bir zarf içinde gönderilebilir. Vacutainer tüpler taşıma için kullanılmamalıdır.

 

DNA Tabanlı Moleküler Testler

Pamuk uçlu ya da kalsiyum alginat swaplar PCR testleri için uygun değildir. Swaplar polyester, suni ipek ve naylon uçlu olabilir.

Ayrıca bakteriyel taşıma besiyerleri (Amies, stuart vb) PCR testler için uygun değildir.

PCR testleri için Dry (kuru) swaplar kullanılmalıdır. Laboratuvara sevk süresi 24 saati aşacaksa serum fizyolojik su kurumayı engellemek için eklenebilir.

Dry (kuru) swap

 

PCR testleri için gönderilecek kan numuneleri EDTA’lı (mor kapaklı ) kan alma tüpü ile sevk edilmelidir. EDTA lı kan numuneleri kışın donmaya karşı  strafor kutularda izole edilerek taşınmalıdır. 

Doku, organ, mide içeriği, plasenta süt ve diğer sıvıların taşınması için vida kapaklı plastik falkon tüpleri kullanılabilir. Her parça ayrı steril vida kapaklı bir kap içine yerleştirilir. Fetus mide içeriği bir şırınga yardımı ile steril tüpe aktarılabilir.

 

Şekil 6- Fetus mide içeriği örneği (Abort vakaları analizinde ilk tercih edilecek örnek türü)

 

Ölü hayvanın derisi normal enstrümanlarla kaldırılmış olabilir, ancak vücut boşlukları steril aletler ile açılmalı ve organ parçaları steril aletler ile toplanmalıdır. Aletleri steril etmek için dokuların yanında dezenfektan kullanmaktansa, başka bir ısıtma aracı bulunamıyorsa, basit bir çakmak yardımı ile ısıtılarak aletler steril edilmelidir.

Şekil 7-  Vida kapaklı kaplarda organ numuneleri.

 

24 saat içinde laboratuvara teslim edilebiliyorsa, PCR testleri için gönderilecek numuneler ortam sıcaklığında sevk edilebilir.  Mevsim şartlarına göre aşırı sıcak veya donmadan korumak için strafor kutular içerisinde sıcaklık gereksinmesi ayarlanabilir. (örneğin yaz aylarında buz aküleri eklenerek)

Numuneler Buzdolabında sevk edilmeden önce muhafaza edilebilir, laboratuvara teslim süresinde çok fazla gecikme olacaksa doku numuneleri dondurulabilir.

 

Süt numunesi toplama ve gönderme

Süt numunesi kültür incelemesi için herhangi bir katkı maddesi içermeyen steril kap veya tüpler kullanılmalıdır.

Şekil 8- Katkı maddesi içermeyen steril tüp

 

Kültür incelemesi için süt numunesi toplarken izlenecek birkaç önemli adım vardır.

 • Örnekler sağımdan hemen önce toplanmalı ve örnekleme için eldiven giyilmelidir.
 • Standart bir sağım öncesi hazırlıkta olduğu gibi meme uçları temizlenerek kurutulmalı daha sonra alkole batırılmış pamuk ile silinerek meme uçları arındırılmalıdır.
 • İlk bir yada iki süt akışı dışarıda bırakılıp, dikkatle steril kap veya tüpe süt doldurulmalıdır.
 • Su geçirmez bir kalem ile numuneler numaralandırılmalıdır.
 • Bir ineğin her bir memesi için  küpe no-1, küpe no-2 gibi meme lobları işaretlenebilir.( 1= sağ ön, 2 =sağ arka, 3=sol ön, 4= sol arka dizilimi işaretlemede kullanılmaktadır)
 • Klinik mastitli örnekler tedavi öncesi toplanmalıdır. (Şüphe halinde veya belli dönemlerle yapılacak taramalar daha etkili olacaktır)
 • Numuneler toplandıktan hemen sonra soğutulması sağlanmalıdır. Toplanırken bir buz kovası kullanılabilir ve daha sonra buzdolabına sevk edilebilir.
 • Numuneler strafor kutularda izole edilerek soğuk zincirler laboratuvara taşınmalıdır.

Somatik hücre, yağ ve kuru madde testleri için vida kapaklı falkon tüpleri kullanılabilir. Test için tüp tam olarak doldurulmalı ve içine antibakteriyel etkinliğe sahip madde olan bronopol eklenmelidir.

Şekil 9- Vida kapaklı falkon tüp ( Bronopol katılmış örneği ile)